Kort #7753

 Doktors-
avhand1.
Upps.
Noreland, Erik [Sigfrid Sone]
Studies of energy bands in solids by X-ray spec-
troscopy.
Uppsala 1964.	8.
= Abstracts of Uppsala diss. in Science. 35.
Acta universitatis Upsaliensis.

Information

Kortnr:
7753
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhand1.
Upps.
Noreland, Erik [Sigfrid Sone]
Studies of energy bands in solids by X-ray spec-
troscopy.
Uppsala 1964. 8.
= Abstracts of Uppsala diss. in Science. 35.
Acta universitatis Upsaliensis.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB