Kort #7811

 Doktors-
avhandl«
Upps.
Oxenstierna, Gunnar [Gabriel]
Tids- och intuitionsproblemen i Bergsons filoso-
fi. [ill.]
Uppsala 1926.	8»

Information

Kortnr:
7811
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl«
Upps.
Oxenstierna, Gunnar [Gabriel]
Tids- och intuitionsproblemen i Bergsons filoso-
fi. [ill.]
Uppsala 1926. 8»

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB