Kort #7710

 Doktors-
avhand1.
Nilsson, Bo G
Folkhemmets arbetarminnen. En undersökning av de
historiska och diskursiva villkoren för svenska
arbetares levnadsskildringar. [English summary.]
[ill.]
Stockholm (tr. lund) 1996.	8.
= Nordiska museets Handlingar. 121.

Information

Kortnr:
7710
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhand1.
Nilsson, Bo G
Folkhemmets arbetarminnen. En undersökning av de
historiska och diskursiva villkoren för svenska
arbetares levnadsskildringar. [English summary.]
[ill.]
Stockholm (tr. lund) 1996. 8.
= Nordiska museets Handlingar. 121.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB