Kort #7946

 Doktors-
avhand1.
Upps.
Runeby, Nils [Olof Richard]
Monarchia mixta. Maktfördelningsdebatt i Sverige
under den tidigare stormaktstiden. [Zusammenfass-
ung. ]
Stockholm (tr. Uppsala) 1962.	8.
= Studia historica Upsaliensia. 6.

Information

Kortnr:
7946
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhand1.
Upps.
Runeby, Nils [Olof Richard]
Monarchia mixta. Maktfördelningsdebatt i Sverige
under den tidigare stormaktstiden. [Zusammenfass-
ung. ]
Stockholm (tr. Uppsala) 1962. 8.
= Studia historica Upsaliensia. 6.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB