Kort #8027

 +[s c o
t t, Walter]
Se: Lindström, E.L., Walter Scott och den histo-
+ 7
riska romanen ... 1925.

Information

Kortnr:
8027
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

+[s c o
t t, Walter]
Se: Lindström, E.L., Walter Scott och den histo-
+ 7
riska romanen ... 1925.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB