Kort #7980

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Salomon, Martin
Perturbed angular correlations studied with the
time differential method. [ill.]
Uppsala 1964.	8.
= Abstracts of Uppsala dissertations in Science
45. Acta universitatis Upsaliensis.

Information

Kortnr:
7980
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Salomon, Martin
Perturbed angular correlations studied with the
time differential method. [ill.]
Uppsala 1964. 8.
= Abstracts of Uppsala dissertations in Science
45. Acta universitatis Upsaliensis.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB