Kort #7773

 Doktors-
avhand1.
Upps.
A + B
Nyländer, Karl Uno
Om kasusändelserna i hebräiskan.
Upsala 1882.
8.

Information

Kortnr:
7773
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhand1.
Upps.
A + B
Nyländer, Karl Uno
Om kasusändelserna i hebräiskan.
Upsala 1882.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB