Kort #7829

 Doktors
avhandl
Stockh.
Pegelow, Ingalill
Sankt Martin i svensk medeltida kult och konst.
■+
[Summary.] [ill.] [Karta.j [2 utviksbl.j
Uppsala 1988.	8

Information

Kortnr:
7829
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors
avhandl
Stockh.
Pegelow, Ingalill
Sankt Martin i svensk medeltida kult och konst.
■+
[Summary.] [ill.] [Karta.j [2 utviksbl.j
Uppsala 1988. 8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB