Kort #7696

 Doktors-
avhandl.
Göteb.
Naumann, Carl Erik
Om sekreta utskottet under den tidigare frihets-
tiden 1719-1734. Bidrag till utskottsväsendets
historia.
Stockholm 1911
8

Information

Kortnr:
7696
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Göteb.
Naumann, Carl Erik
Om sekreta utskottet under den tidigare frihets-
tiden 1719-1734. Bidrag till utskottsväsendets
historia.
Stockholm 1911
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB