Kort #8046

 Doktors-
avhandl.
Lund
Setterwall, Carl
Studier öfver syrinx hos polymyoda Passeres. Med
7 taflor.
Lund 1901
4

Information

Kortnr:
8046
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Lund
Setterwall, Carl
Studier öfver syrinx hos polymyoda Passeres. Med
7 taflor.
Lund 1901
4

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB