Kort #7945

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Rundgren, [Gustavj Frithiof
*»	(v)
Uber Bildungen mit s- und n-t-Demonstrativen im
Semitischen. Beiträge zur vergleichenden Gramma-
tik der semitischen Sprachen. [Tillägg:] Index
verborum.
Uppsala 1955
8

Information

Kortnr:
7945
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Rundgren, [Gustavj Frithiof
*» (v)
Uber Bildungen mit s- und n-t-Demonstrativen im
Semitischen. Beiträge zur vergleichenden Gramma-
tik der semitischen Sprachen. [Tillägg:] Index
verborum.
Uppsala 1955
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB