Kort #8100

 Doktors
avhand1
Upps.
Sperber, [Hans] Ivar [Wilhelm]
Studies on the mammalian kidney. [With 3 plates
and 29 figures in the text.]
Uppsala 1944.	8.
From Zoologiska bidrag från Uppsala. Bd 22.

Information

Kortnr:
8100
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors
avhand1
Upps.
Sperber, [Hans] Ivar [Wilhelm]
Studies on the mammalian kidney. [With 3 plates
and 29 figures in the text.]
Uppsala 1944. 8.
From Zoologiska bidrag från Uppsala. Bd 22.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB