Kort #8024

 Doktors-
avhandl.
Stockh.
Schil c k, Herman [Erik]
Ecclesia Lincopensis. Studier om Linköpingskyrkan
under medeltiden och Gustav Vasa. [Summary.j
[Hl.]
Stockholm 1959.	8.
= Stockholm studies in history. 4. Acta univer-
sitatis Stockholmiensis.

Information

Kortnr:
8024
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Stockh.
Schil c k, Herman [Erik]
Ecclesia Lincopensis. Studier om Linköpingskyrkan
under medeltiden och Gustav Vasa. [Summary.j
[Hl.]
Stockholm 1959. 8.
= Stockholm studies in history. 4. Acta univer-
sitatis Stockholmiensis.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB