Kort #8086

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Smith, [Karl August] Harald (Harry)
Vegetationen och dess utvecklingshistoria i det
centralsvenska högfjälIsområdet. [ill.] [2 ut-
vikskartor.]
Uppsala 1920.	4.
Ur Norrländskt handbibliotek. 9.

Information

Kortnr:
8086
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Smith, [Karl August] Harald (Harry)
Vegetationen och dess utvecklingshistoria i det
centralsvenska högfjälIsområdet. [ill.] [2 ut-
vikskartor.]
Uppsala 1920. 4.
Ur Norrländskt handbibliotek. 9.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB