Kort #8060

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Sjöding, Allan E[dvard]
Leopold, den gustavianske smakdomaren. Hans ut-
veckling till första upplagan av Samlade skrifter
(1800 - 1802).
Västerås 1931*	8.

Information

Kortnr:
8060
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Sjöding, Allan E[dvard]
Leopold, den gustavianske smakdomaren. Hans ut-
veckling till första upplagan av Samlade skrifter
(1800 - 1802).
Västerås 1931* 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB