Kort #8040

 Doktors-
avhandl.
Stockh.
Seth, Ivar [Otto Reinhold]
Universitetet i Greifswald och dess ställning i
svensk kulturpolitik 1637 - 1815.
Uppsala 1952.	8.

Information

Kortnr:
8040
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Stockh.
Seth, Ivar [Otto Reinhold]
Universitetet i Greifswald och dess ställning i
svensk kulturpolitik 1637 - 1815.
Uppsala 1952. 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB