Kort #7896

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Ribbner, [Karl Ivar] Torvald
De svenska traktatsällskapen 1808 - 1856. Verk-
samhet och litteratur. [Även eng. titel.] With
a summary in English. [ill.] [Titelpl.j
lund (tr. Uppsala) 1957.	8.
= Bibliotheca theologiae practicae. 5.

Information

Kortnr:
7896
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Ribbner, [Karl Ivar] Torvald
De svenska traktatsällskapen 1808 - 1856. Verk-
samhet och litteratur. [Även eng. titel.] With
a summary in English. [ill.] [Titelpl.j
lund (tr. Uppsala) 1957. 8.
= Bibliotheca theologiae practicae. 5.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB