Kort #8071

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Sjöstrand, Arvid [Gustaf Fritiof]
Satisfactio Christi. En studie i den lutherska
ortodoxiens försoningslära på grundval av Lauren
tius Paulinus Gothus’ och Jonas Magnis skrifter.
Uppsala 1937.
8

Information

Kortnr:
8071
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Sjöstrand, Arvid [Gustaf Fritiof]
Satisfactio Christi. En studie i den lutherska
ortodoxiens försoningslära på grundval av Lauren
tius Paulinus Gothus’ och Jonas Magnis skrifter.
Uppsala 1937.
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB