Kort #7902

 Doktors-
avhand1.
Upps.
Rinander, v[i/ctob]A[le*.ivs]
Kanonisk rätt och nutida offentlig rätt. Klerus
och offentlig tjänst.
Uppsala 1927.	8.
Ur Uppsala universitets årsskrift 1927.

Information

Kortnr:
7902
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhand1.
Upps.
Rinander, v[i/ctob]A[le*.ivs]
Kanonisk rätt och nutida offentlig rätt. Klerus
och offentlig tjänst.
Uppsala 1927. 8.
Ur Uppsala universitets årsskrift 1927.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB