Kort #7922

 +[roos, Magnus FriedrichJ
Se: Brattgård, H.A.K., Bibeln och människan i
Magnus Friedrich Roos' teologi. 1955.

Information

Kortnr:
7922
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

+[roos, Magnus FriedrichJ
Se: Brattgård, H.A.K., Bibeln och människan i
Magnus Friedrich Roos' teologi. 1955.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB