Kort #7702

 Doktors-
avhand1.
Upps.
Nevéus, [Ernst] Torgny
Ett betryggande försvar. Värnplikten och armé-
organisationen i svensk politik 1880 - 1885.
[Summary.]
Stockholm (tr. Uppsala) 1965.	8.
= Studia historica Upsaliensia. 20.

Information

Kortnr:
7702
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhand1.
Upps.
Nevéus, [Ernst] Torgny
Ett betryggande försvar. Värnplikten och armé-
organisationen i svensk politik 1880 - 1885.
[Summary.]
Stockholm (tr. Uppsala) 1965. 8.
= Studia historica Upsaliensia. 20.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB