Kort #8001

 Doktors
avhand1
Stockh.
Schager-Engdahl, Greta
Svensk epigramdiktning. Studier i en genre.
[English summary.] [111. ’
Stockholm 1984.	8
= Stockholm Studies in History of Literature.
26. Acta universitatis Stockholmiensis.

Information

Kortnr:
8001
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors
avhand1
Stockh.
Schager-Engdahl, Greta
Svensk epigramdiktning. Studier i en genre.
[English summary.] [111. ’
Stockholm 1984. 8
= Stockholm Studies in History of Literature.
26. Acta universitatis Stockholmiensis.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB