Kort #7941

 Doktors-
avhand1.
Upps.
Rudberg, Hans [Adolf]
Om thymusinvolutionen efter röntgenbestrålning
jämte några iakttagelser öfver leukolysen i öf-
rigt hos röntgenbestrålade djur. [Zusammenfass-
ung.] [ill.] [3 pl.]
Uppsala 1909.	8.

Information

Kortnr:
7941
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhand1.
Upps.
Rudberg, Hans [Adolf]
Om thymusinvolutionen efter röntgenbestrålning
jämte några iakttagelser öfver leukolysen i öf-
rigt hos röntgenbestrålade djur. [Zusammenfass-
ung.] [ill.] [3 pl.]
Uppsala 1909. 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB