Kort #8026

 + [scott, George]
Se:
Westin, P.G., George Soott och hans verksam-
het i Sverige. 1928 - 29.

Information

Kortnr:
8026
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

+ [scott, George]
Se:
Westin, P.G., George Soott och hans verksam-
het i Sverige. 1928 - 29.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB