Kort #7981

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Samuelsson, Carl [Ferdinand]
Studien iiber die Wirkungen des Windes in den
kalten und gemässigten Erdteilen. [ill.J
Uppsala 1926.	8
From Bull. of the Geol. Instit. of Upsala. Vol
20.

Information

Kortnr:
7981
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Samuelsson, Carl [Ferdinand]
Studien iiber die Wirkungen des Windes in den
kalten und gemässigten Erdteilen. [ill.J
Uppsala 1926. 8
From Bull. of the Geol. Instit. of Upsala. Vol
20.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB