Kort #7849

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Petterson, Lars
Frihet, jämlikhet, egendom och Bentham. Utveck-
lingslinjer i svensk folkundervisning mellan
feodalism och kapitalism, 1809-1860. Summary:
Preedom, Equality, Property and Bentham: Trends
in Swedish Populär Education between Feudalism
and Capitalism, 1809-1860. [ill.j
Uppsala (tr. Stockholm) 1992.	8.
= Studia Historica Upsaliensia. 168. Acta
universitatis Upsaliensis.

Information

Kortnr:
7849
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Petterson, Lars
Frihet, jämlikhet, egendom och Bentham. Utveck-
lingslinjer i svensk folkundervisning mellan
feodalism och kapitalism, 1809-1860. Summary:
Preedom, Equality, Property and Bentham: Trends
in Swedish Populär Education between Feudalism
and Capitalism, 1809-1860. [ill.j
Uppsala (tr. Stockholm) 1992. 8.
= Studia Historica Upsaliensia. 168. Acta
universitatis Upsaliensis.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB