Kort #8067

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Sjögren, [Karl Johan] Vilhelm
Om rättsstridighetens former med särskild hänsyn
till skadeståndsproblemet.
Upsala 1894.
8.

Information

Kortnr:
8067
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Sjögren, [Karl Johan] Vilhelm
Om rättsstridighetens former med särskild hänsyn
till skadeståndsproblemet.
Upsala 1894.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB