Kort #7819

 Doktors-
avhand1.
Upps.
Palmgren, John [G-otthardJ
Die Eulysite von Södermanland, [ill.] [Mit 6 Ta-
feln.]
Uppsala 1917.
Aus dem Bull. of the Geol. Inst. of Upsala.
Vol. 14.
8.

Information

Kortnr:
7819
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhand1.
Upps.
Palmgren, John [G-otthardJ
Die Eulysite von Södermanland, [ill.] [Mit 6 Ta-
feln.]
Uppsala 1917.
Aus dem Bull. of the Geol. Inst. of Upsala.
Vol. 14.
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB