Kort #7966

 Doktors-
avhandl.
Göteb.
Röding, Anna
Studier till Petrus de Crescentiis och hans anti-
ka källor.
Göteborg 1927.	8.
= Doktorsavhandlingar i latinsk filologi vid
Göteborgs högskola. Serie fr.o.m. 1926. 2.

Information

Kortnr:
7966
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Göteb.
Röding, Anna
Studier till Petrus de Crescentiis och hans anti-
ka källor.
Göteborg 1927. 8.
= Doktorsavhandlingar i latinsk filologi vid
Göteborgs högskola. Serie fr.o.m. 1926. 2.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB