Kort #7906

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Ringheim, [Gustaf] Allan
Eine altserbische Trojasage. Text mit linguist-
ischer und literarhistorischer Charakteristik.
[ill.]
Prague-Upsal 1951»	8.
= Publications de 1'Institut slave d'Upsal. 4

Information

Kortnr:
7906
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Ringheim, [Gustaf] Allan
Eine altserbische Trojasage. Text mit linguist-
ischer und literarhistorischer Charakteristik.
[ill.]
Prague-Upsal 1951» 8.
= Publications de 1'Institut slave d'Upsal. 4

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB