Kort #7709

 Boktors-
avhandl.
Upps.
Nilsson, Bertil
De sepulturis. Gravrätten i Corpus Iuris Canoni-
ei och i medeltida nordisk lagstiftning. 3usam-
menfassung: De sepulturis. Das Grabrecht in dem
Corpus Iuris Canonici und in mittelalterlicher
nordischer Gesetzgebung.
Stockholm 1989.	8.
= Bibliotheca Theologiae Practicae. Kyrko-
vetenskapliga studier. 44.

Information

Kortnr:
7709
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Boktors-
avhandl.
Upps.
Nilsson, Bertil
De sepulturis. Gravrätten i Corpus Iuris Canoni-
ei och i medeltida nordisk lagstiftning. 3usam-
menfassung: De sepulturis. Das Grabrecht in dem
Corpus Iuris Canonici und in mittelalterlicher
nordischer Gesetzgebung.
Stockholm 1989. 8.
= Bibliotheca Theologiae Practicae. Kyrko-
vetenskapliga studier. 44.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB