Kort #7749

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Nordström, Stig ö[unnar]
Hjälpskolan och särskolan i Sverige t.o.m. 1921.
Utvecklingen i relation till differentierings-
problemet. With a summary in English: Classes
for slow learners and schools for mentally han-
dicapped children in Sweden up to and including
1921. Developments in relation to the problem of
differentiation.
Stockholm (tr. lund) 1968.	8.
= Årsböcker i svensk undervisningshistoria.
Vol. 119.

Information

Kortnr:
7749
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Nordström, Stig ö[unnar]
Hjälpskolan och särskolan i Sverige t.o.m. 1921.
Utvecklingen i relation till differentierings-
problemet. With a summary in English: Classes
for slow learners and schools for mentally han-
dicapped children in Sweden up to and including
1921. Developments in relation to the problem of
differentiation.
Stockholm (tr. lund) 1968. 8.
= Årsböcker i svensk undervisningshistoria.
Vol. 119.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB