Kort #7755

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Norelius, [Johan] Gustaf [Adolf]
M. Minucius Felix som apologet.
Upsala 1893»	8.
Lekiots 4	ar-J /.

Information

Kortnr:
7755
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Norelius, [Johan] Gustaf [Adolf]
M. Minucius Felix som apologet.
Upsala 1893» 8.
Lekiots 4 ar-J /.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB