Kort #7792

 Doktors-
avhandl.
Upps.
0 hlon, |_Sven Johan] Emanuel
Studier över katod- och kanalstråleluminiscens
med diskontinuerligt spektrum ooh därmed samman-
hängande företeelser, [ill.]
Uppsala 1914.	8.

Information

Kortnr:
7792
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
0 hlon, |_Sven Johan] Emanuel
Studier över katod- och kanalstråleluminiscens
med diskontinuerligt spektrum ooh därmed samman-
hängande företeelser, [ill.]
Uppsala 1914. 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB