Kort #8139

 [stiernsköld, Nils]
Se: Broomé, J.R.B., Nils Stiernsköld. 1950

Information

Kortnr:
8139
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

[stiernsköld, Nils]
Se: Broomé, J.R.B., Nils Stiernsköld. 1950

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB