Kort #7814

 Doktors-
avhandl.
Palm, Rune
Runor och regionalitet. Studier av variation i
de nordiska minnesinskrifterna. With a summary
in English: Runes and regionality. Studies of
variation in the Scandinavian commemorative in-
scriptions. [ill.]
Uppsala (tr. Edsbruk) 1992.	8.
= Runrön. Runologiska bidrag utg. av Inst.
för nordiska språk vid Uppsala universitet.
7.

Information

Kortnr:
7814
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Palm, Rune
Runor och regionalitet. Studier av variation i
de nordiska minnesinskrifterna. With a summary
in English: Runes and regionality. Studies of
variation in the Scandinavian commemorative in-
scriptions. [ill.]
Uppsala (tr. Edsbruk) 1992. 8.
= Runrön. Runologiska bidrag utg. av Inst.
för nordiska språk vid Uppsala universitet.
7.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB