Kort #7768

 Doktors-
avhand1.
Upps.
Nybelin, Orvar
Anatomisch-systematische Studien uber Pseudophyl-
lideen. [ill.]
Göteborg 1922.	8.
= Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och vitterhets-
samhälles handlingar. Fjärde följden. 26:1.
Meddelanden från Göteborgs musei zoologiska
afdelning. 16.

Information

Kortnr:
7768
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhand1.
Upps.
Nybelin, Orvar
Anatomisch-systematische Studien uber Pseudophyl-
lideen. [ill.]
Göteborg 1922. 8.
= Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och vitterhets-
samhälles handlingar. Fjärde följden. 26:1.
Meddelanden från Göteborgs musei zoologiska
afdelning. 16.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB