Kort #7700

 Doktors
avhand1
Upps.
Netzel, [Nils] Wilhelm
Om de puerperala förändringarna inom lifmodern.
Stockholm 1865.	8
/Vo cebad* Medicin
S t bo SK b,
Kaps, St 3
AvCn Koit> Med t cm

Information

Kortnr:
7700
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors
avhand1
Upps.
Netzel, [Nils] Wilhelm
Om de puerperala förändringarna inom lifmodern.
Stockholm 1865. 8
/Vo cebad* Medicin
S t bo SK b,
Kaps, St 3
AvCn Koit> Med t cm

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB