Kort #7809

 Doktors
avhand1
Upps.
0 svald, [Karl] Hugo
Die Vegetation des Hochmoores Komosse, [ill.]
[11 Tafeln + 1 Karte.]
Uppsala 1923.
= Svenska växtsociologiska sällskapets hand-
lingar. 1 .
4

Information

Kortnr:
7809
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors
avhand1
Upps.
0 svald, [Karl] Hugo
Die Vegetation des Hochmoores Komosse, [ill.]
[11 Tafeln + 1 Karte.]
Uppsala 1923.
= Svenska växtsociologiska sällskapets hand-
lingar. 1 .
4

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB