Kort #7917

 Doktors-
avhand1.
Stockh.
Roll, Hedda
Hans Brask. Latinsk korrespondens 1523. Utg. av
Stockholm 1973.	8»
= Studia Latina Stockholmiensia. 19. Acta
universitatis Stockholmiensis.

Information

Kortnr:
7917
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhand1.
Stockh.
Roll, Hedda
Hans Brask. Latinsk korrespondens 1523. Utg. av
Stockholm 1973. 8»
= Studia Latina Stockholmiensia. 19. Acta
universitatis Stockholmiensis.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB