Kort #7745

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Nordström, Carl [Wilhelm] Otto
Ravennastudien. Ideengeschichtliche und ikono-
graphische Untersuchungen uber die Mosaiken von
Ravenna. [ill.j [21 planschbi.j
Stockholm (tr. Uppsala) 1953.	4.
= Figura. Studies edited by the Institute of
art history, University of Uppsala. 4.

Information

Kortnr:
7745
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Nordström, Carl [Wilhelm] Otto
Ravennastudien. Ideengeschichtliche und ikono-
graphische Untersuchungen uber die Mosaiken von
Ravenna. [ill.j [21 planschbi.j
Stockholm (tr. Uppsala) 1953. 4.
= Figura. Studies edited by the Institute of
art history, University of Uppsala. 4.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB