Kort #7927

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Rosengren, Bengt [Johan Henrik]
Studien iiber die Tränenableitung beim Menschen
und einigen Säugetieren. [ill.]
Stockholm 1927
8.

Information

Kortnr:
7927
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Rosengren, Bengt [Johan Henrik]
Studien iiber die Tränenableitung beim Menschen
und einigen Säugetieren. [ill.]
Stockholm 1927
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB