Kort #7801

 Doktors-
avhand1.
Upps.
Olofsson, Ossian [Herman]
Studien uber die Siisswasserfauna Spitzbergens.
Beitrag zur Systematik, Biologie und Tiergeogra-
phie der Crustaceen und Rotatorien. [Mit 69 Text-
figuren. j
Uppsala 1918.	8.
= Zoologiska bidrag från Uppsala. Bd 6.

Information

Kortnr:
7801
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhand1.
Upps.
Olofsson, Ossian [Herman]
Studien uber die Siisswasserfauna Spitzbergens.
Beitrag zur Systematik, Biologie und Tiergeogra-
phie der Crustaceen und Rotatorien. [Mit 69 Text-
figuren. j
Uppsala 1918. 8.
= Zoologiska bidrag från Uppsala. Bd 6.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB