Kort #8016

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Schnittger, Bror
Förhistoriska flintgrufvor och kulturlager vid
Kvarnby och S. Sallerup i Skåne. [ill.J
Stockholm 1910.	8.
= Antikvarisk tidskrift för Sverige. D.
1 .
19. Nr

Information

Kortnr:
8016
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Schnittger, Bror
Förhistoriska flintgrufvor och kulturlager vid
Kvarnby och S. Sallerup i Skåne. [ill.J
Stockholm 1910. 8.
= Antikvarisk tidskrift för Sverige. D.
1 .
19. Nr

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB