Kort #8140

 Doktors-
avhand1.
Upps.
Stjerna, Knut [Martin]
Bidrag till Bornholms befolkningshistoria under
järnåldern, [ill.]
Stockholm 1905.	8.
= Antikvarisk tidskrift för Sverige. D. 18. Kr
1.

Information

Kortnr:
8140
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhand1.
Upps.
Stjerna, Knut [Martin]
Bidrag till Bornholms befolkningshistoria under
järnåldern, [ill.]
Stockholm 1905. 8.
= Antikvarisk tidskrift för Sverige. D. 18. Kr
1.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB