Kort #8061

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Sjögreen, [Nils^ Erik [Kristian]
Jahjå binfAbd el-murti ez-Zawawi's. Kitäb el-
fusul. Utgifven, öfversatt och med upplysande
noter försedd.
Kap. 1 - 2.
Leipzig 1899*	8.

Information

Kortnr:
8061
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Sjögreen, [Nils^ Erik [Kristian]
Jahjå binfAbd el-murti ez-Zawawi's. Kitäb el-
fusul. Utgifven, öfversatt och med upplysande
noter försedd.
Kap. 1 - 2.
Leipzig 1899* 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB