Kort #7901

 Doktors-
avhandl.
Stockh.
Ridderstad, Per s[oldan]
Konsten att sätta punkt. Anteckningar om sten-
stilens historia 1400 - 1765. [Summary.] [111.]
Stockholm (tr. lund) 1975.	8.
= Filologisk-filosofiska serien. 14. Kungl.
Vitterhets historie och antikvitets akade-
miens handlingar.

Information

Kortnr:
7901
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Stockh.
Ridderstad, Per s[oldan]
Konsten att sätta punkt. Anteckningar om sten-
stilens historia 1400 - 1765. [Summary.] [111.]
Stockholm (tr. lund) 1975. 8.
= Filologisk-filosofiska serien. 14. Kungl.
Vitterhets historie och antikvitets akade-
miens handlingar.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB