Kort #7711

 Doktors
avhand1
Upps.
Nilsson, David
Beiträge zur Kenntnis des Nervensystems der Po-
lychaeten. [ill.j 3 utviksbl.j
Uppsala 1912.	4
Zoologiska bidrag från Uppsala. Bd 1.

Information

Kortnr:
7711
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors
avhand1
Upps.
Nilsson, David
Beiträge zur Kenntnis des Nervensystems der Po-
lychaeten. [ill.j 3 utviksbl.j
Uppsala 1912. 4
Zoologiska bidrag från Uppsala. Bd 1.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB