Kort #8116

 +[steffen, Gustaf Fredrik]
Se: Lilliestam, Å.L.V., Gustaf Steffen, samhälls
teoretiker och idépolitiker. 1960.

Information

Kortnr:
8116
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

+[steffen, Gustaf Fredrik]
Se: Lilliestam, Å.L.V., Gustaf Steffen, samhälls
teoretiker och idépolitiker. 1960.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB