Kort #7910

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Risberg, LJohan] Bernhard
Tyska förebilder till dikter af Atterbom. Litte-
raturhistorisk studie.
Upsala 1892.	8.
= Upsala universitets årsskrift. 1892. Filo-
sofi, språkvet. o. hist. vet. 1.

Information

Kortnr:
7910
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Risberg, LJohan] Bernhard
Tyska förebilder till dikter af Atterbom. Litte-
raturhistorisk studie.
Upsala 1892. 8.
= Upsala universitets årsskrift. 1892. Filo-
sofi, språkvet. o. hist. vet. 1.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB